Področja: Predšolska vzgoja

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 21. 6. 2000

Ne velja od: 25. 6. 2005

Pravilnik o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za šolstvo in inšpektorjev za šport

Uradni list: 49/2000, 57/2004, 56/2005

Opomba: Pravilnik je prenehal veljati 25.6.2005, ker ga je razveljavil Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja z šolstvo ininšpektorja za šport (Urad. list RS, št. 56/2005); veljajo pa določbe o opravljanju preizkusa strokovne usposobljenosti.

Čistopis (datoteka): http://zakonodaja.sio.si/wp-content/uploads/sites/10/2011/08/pr_preizkus_za_inspektorje_npb1.pdf

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 20. 5. 2006

Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja

Uradni list: 46/2006, 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20, 8/2017

Naslov angleškega prevoda: Decree on the Introduction and Use of Classification System of Education and Training

Opomba: S to uredbo Vlada Republike Slovenije uvaja Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS) kot obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju statistično-analitičnih podatkov, pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na socialno-ekonomskem in demografskem področju v Republiki Sloveniji. KLASIUS se uporablja za razvrščanje aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja v uradnih in drugih administrativnih zbirkah podatkov (evidence, registri, baze podatkov, itd.) ter v statističnih raziskovanjih in v statističnih registrih.