Področja: Predšolska vzgoja

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 7. 5. 2011

Uporablja se od: 20. 7. 2011

Uredba o varnosti igrač

Uradni list: 34/2011, 84/2011 (popr.), 102/2012, 62/2015, 12/2017, 31/2018, 68/2019, 78/2021, 146/2022

Naslov angleškega prevoda: Decree on safety of toys

Opomba: Z dnem uveljavitve te uredbe je prenehal veljati Pravilnik o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 62/03, 36/04, 47/07, 24/10 in 17/11 – ZTZPNS-1), razen prvega odstavka 3. člena in 3. točke II. poglavja Priloge II, ki sta prenehala veljati 20. julija 2013.