Področja: Predšolska vzgoja

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 7. 11. 2021

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Uradni list: 174/2021, 177/2021, 185/2021

Opomba: Določba 8. člena se začne uporabljati 17. novembra 2021, do takrat pa se za samotestiranje udeležencev vzgoje in izobraževanja uporablja Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21, 170/21 in 171/21.

Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI)

Uradni list: 200/2020

Naslov angleškega prevoda: Act on the Intervention for Children and Youth with Emotional and Behavioural disorders in Education

Opomba: Zakon ureja celovito obravnavo otrok in mladostnikov oziroma mladostnic s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki so vključeni v vrtce in šole, ter otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki so nameščeni v strokovnih centrih za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami.

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 10. 12. 2020

Ne velja od: 8. 10. 2021

Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov

Uradni list: 182/2020, (162/2021)

Naslov angleškega prevoda: Decision on the emergency measures in personnel administration required for smooth operations of educational institution

Opomba:
S tem sklepom se zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov in izvajanja izobraževanja na daljavo v šolskem letu 2020/2021 določajo naslednji nujni kadrovski ukrepi:
  • normativi za delovno mesto tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V, vzdrževalec računalniške opreme VII/1, računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti in zmanjšanje ur učne obveznosti učitelju, ki ima znanja s področja informacijsko komunikacijske oziroma digitalne tehnologije ter kompetence za strokovno podporo učiteljem pri uporabi te tehnologije,
  • sodelovanje učiteljev, zaposlenih v javnem zavodu Center šolskih in obšolskih dejavnosti, pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih in šolah ter
  • začasno oziroma občasno delo študentov.


Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 10. 8. 2021

Ne velja od: 27. 5. 2022

Uporablja se do: 30. 8. 2022

Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov

Uradni list: 162/2021, 194/2021, 35/2022, (67/2022)

Naslov angleškega prevoda: Decision on the emergency measures in personnel administration required for smooth operations of educational institutions

Opomba: S tem sklepom se zaradi zagotavljanja nemotenega delovanjvzgojno-izobraževalnih zavodov in izvajanja izobraževanja na daljavo v šolskem letu 2021/2022 določata naslednja nujna kadrovska ukrepa:
  • sodelovanje učiteljev, zaposlenih v javnem zavodu Center šolskih in obšolskih dejavnosti pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela,
  • začasno oziroma občasno delo študentov.


Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 14. 9. 2021

Ne velja od: 7. 11. 2021

Uporablja se do: 14. 11. 2021

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

Uradni list: 147/2021, 149/2021, 152/2021, 155/2021, 157/2021 Odl. US: U-I-210/21-12, 170/2021, 171/2021, (174/2021)

Naslov angleškega prevoda: Ordinance on the method of meeting the condition of morbidity, vaccination and testing to curb the spread of SARS-CoV-2 virus infections