Področja: Predšolska vzgoja

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 14. 9. 2021

Ne velja od: 7. 11. 2021

Uporablja se do: 14. 11. 2021

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

Uradni list: 147/2021, 149/2021, 152/2021, 155/2021, 157/2021 Odl. US: U-I-210/21-12, 170/2021, 171/2021, (174/2021)

Naslov angleškega prevoda: Ordinance on the method of meeting the condition of morbidity, vaccination and testing to curb the spread of SARS-CoV-2 virus infections

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 8. 9. 2020

Ne velja od: 25. 12. 2021

Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor

Uradni list: 119/2020, (202/2021)

Naslov angleškega prevoda: Decision on designating public educational institutions and posts in which public employees have entitlement to pay increment referred to in item 10 of Article 39 of the Collective agreement for public sector