Področja: Šport

Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni

Uradni list: 11/2018

Naslov angleškega prevoda: Rules on co-financing the annual sports programme at state level

Opomba: Pravilnik določa izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa na državni ravni, pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja programa, način določitve višine sofinanciranja, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.