Področja: Srednje šolstvo

Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja

Uradni list: 59/2019

Naslov angleškega prevoda: Order adopting the upper secondary vocational and upper secondary technical education programmes

Opomba:

Programi srednjega poklicnega izobraževanja: Administrator, Mesar, Pek, Trgovec, Bolničar negovalec (SI).

Programi srednjega strokovnega izobraževanja: Ekonomski tehnik(DV), Kemijski tehnik (DV), Strojni tehnik (DV), Predšolska vzgoja (SI).

Programi poklicno-tehniškega izobraževanja: Ekonomski tehnik (SI), Gastronomija (SI), Strojni tehnik (SI), Tehnik mehatronike (SI), Tehnik računalništva (SI).