Področja: Srednje šolstvo

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 6. 6. 2005

Ne velja od: 31. 8. 2010

Sklep o potrditvi učbenika PODJETNIŠTVO 2, Pripravljam poslovni načrt, učbenik za podjetništvo v 3. letniku strokovnega gimnazijskega izobraževanja

Uradni list: 55/2005

Naslov angleškega prevoda: Decision Approving the Textbook PODJETNIŠTVO 2, Pripravljam poslovni načrt, a textbook for entrepreneurship in the third grade of gimnazija with specialisation

Opomba: Datum konca veljavnosti: 31.8.2010

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 15. 6. 2004

Ne velja od: 31. 8. 2009

Sklep o potrditvi delovnega zvezka INSIDE OUT INTERMEDIATE, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja in 1.?3. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja

Uradni list: 65/2004

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the workbook INSIDE OUT INTERMEDIATE, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja in 1.-3. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja