Področja: Srednje šolstvo

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 6. 8. 2004

Ne velja od: 31. 8. 2009

Sklep o potrditvi učbenika OPPORTUNITIES ELEMENTARY, učbenik za angleščino kot drugi tuji jezik v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja ter kot prvi tuji jezik v 1. letniku srednjega poklicnega iz

Uradni list: 87/2004

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the textbook OPPORTUNITIES ELEMENTARY, učbenik za angleščino kot drugi tuji jezik v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja ter kot prvi tuji jezik v 1. letniku srednjega poklicne

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 5. 11. 2004

Ne velja od: 31. 8. 2009

Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 2, LA LETTERATURA DEL CINQUECENTO, učbenik za italijanščino kot materni jezik v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre

Uradni list: 119/2004

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the textbook PRISMA 2, LA LETTERATURA DEL CINQUECENTO, učbenik za italijanščino kot materni jezik v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 6. 8. 2004

Ne velja od: 31. 8. 2009

Sklep o potrditvi učbenika SVET, učbenik za geografijo v 2. letniku gimnazijskega, srednjega tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja, v programih z 140 in več urami

Uradni list: 87/2004

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the textbook SVET, učbenik za geografijo v 2. letniku gimnazijskega, srednjega tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja, v programih z 140 in več urami