Področja: Srednje šolstvo

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 16. 4. 2003

Ne velja od: 31. 8. 2008

Sklep o potrditvi učbenika PANORAMA 1, učbenik za francoščino kot 2. tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja

Uradni list: 36/2003

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the textbook PANORAMA 1, učbenik za francoščino kot 2. tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja