Področja: Srednje šolstvo

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 20. 11. 2002

Ne velja od: 31. 8. 2007

Sklep o potrditvi učbenika: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1, učbenik za elektrotehniko v 1. letniku tehniških, gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja

Uradni list: 98/2002

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the textbook OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1, an electrical engineering textbook for the first grade of technical lower secondary schools and general and technical secondary schools