Področja: Srednje šolstvo

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 5. 11. 2004

Ne velja od: 31. 8. 2009

Sklep o potrditvi učbenika MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 10, Tankönyv, učbenik za madžarščino kot materni jezik v 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja dvojezične srednje šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Uradni list: 119/2004

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the textbook MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 10, Tankönyv, učbenik za madžarščino kot materni jezik v 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja dvojezične srednje šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 5. 11. 2004

Ne velja od: 31. 8. 2009

Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 4, LA LETTERATURA DEL SETTECENTO, učbenik za italijanščino kot materni jezik v 3. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre

Uradni list: 119/2004

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the textbook PRISMA 4, LA LETTERATURA DEL SETTECENTO, učbenik za italijanščino kot materni jezik v 3. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre