Področja: Srednje šolstvo

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 5. 4. 2006

Ne velja od: 25. 6. 2011

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe GRADBENI TEHNIK

Uradni list: 35/2006, (48/2011)

Naslov angleškega prevoda: Rules defining the field and level of education of teachers and other professional staff in secondary technical education programmes: gradbeni tehnik (Technician in Civil Engineering)

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 5. 11. 2004

Ne velja od: 31. 8. 2009

Sklep o potrditvi delovnega zvezka MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9, Munkafüzet, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 1. in 2. letniku srednjega poklicnega izobraževanja dvojezične srednje šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Uradni list: 119/2004

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the workbook MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9, Munkafüzet, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 1. in 2. letniku srednjega poklicnega izobraževanja dvojezične srednje šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju