Področja: Srednje šolstvo

Odredba o sprejemu srednješolskih programov izpopolnjevanja na področju srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja

Uradni list: 176/2021

Naslov angleškega prevoda: Order adopting the supplementary education programmes in upper secondary vocational and technical education

Opomba: Programi: Bolničar negovalec-spremljevalec/bolničarka negovalka-spremljevalka, Nohtni stilist/stilistka, Oblikovalec/oblikovalka za 3D tisk, Razvijalec/razvijalka interneta stvari. Pričetek izvajanja: Šolsko leto 2022/2023.

Odredba o sprejemu prenovljenih izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja

Uradni list: 176/2021

Naslov angleškega prevoda: Order adopting the new upper secondary vocational education programmes

Opomba: Programi: Cvetličar, Geostrojnik rudar, Gospodar na podeželju, Inštalater strojnih inštalacij, Inštalater strojnih inštalacij (SI), Izdelovalec kovinskih konstrukcij, Metalurg, Polagalec talnih oblog. Pričetek izvajanja: Šolsko leto 2022/2023.

Odredba o sprejetju izobraževalnih programov nižjega poklicnega izobraževanja prilagojenih za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju

Uradni list: 135/2021

Naslov angleškega prevoda: Order adopting education programmes in bilingual Slovenian and Hungarian short upper secondary vocational education in the ethnically mixed area of Prekmurje

Opomba: Programa: Pomočnik v biotehniki in oskrbi (DV), Pomočnik v tehnoloških procesih (DV). Pričetek izvajanja: Šolsko leto 2022/2023.