Področja: Srednje šolstvo

Odredba o sprejetju izobraževalnih programov nižjega poklicnega izobraževanja prilagojenih za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju

Uradni list: 135/2021

Naslov angleškega prevoda: Order adopting education programmes in bilingual Slovenian and Hungarian short upper secondary vocational education in the ethnically mixed area of Prekmurje

Opomba: Programa: Pomočnik v biotehniki in oskrbi (DV), Pomočnik v tehnoloških procesih (DV). Pričetek izvajanja: Šolsko leto 2022/2023.