Področja: Višje strokovno izobraževanje

Pravilnik o katalogih znanja

Uradni list: 17/2022

Naslov angleškega prevoda: Rules on knowledge catalogues

Opomba: Pravilnik določa kataloge znanja, v skladu s katerimi opravljajo osebe z mednarodno zaščito, ki svojega formalnega izobraževanja ne morejo dokazati z dokumenti, preizkus znanja, na podlagi katerega se lahko vključijo v višješolsko in visokošolsko izobraževanje.

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 7. 11. 2021

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Uradni list: 174/2021, 177/2021, 185/2021

Opomba: Določba 8. člena se začne uporabljati 17. novembra 2021, do takrat pa se za samotestiranje udeležencev vzgoje in izobraževanja uporablja Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21, 170/21 in 171/21.

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 14. 9. 2021

Ne velja od: 7. 11. 2021

Uporablja se do: 14. 11. 2021

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

Uradni list: 147/2021, 149/2021, 152/2021, 155/2021, 157/2021 Odl. US: U-I-210/21-12, 170/2021, 171/2021, (174/2021)

Naslov angleškega prevoda: Ordinance on the method of meeting the condition of morbidity, vaccination and testing to curb the spread of SARS-CoV-2 virus infections