Področja: Višje strokovno izobraževanje

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 22. 1. 2005

Ne velja od: 2. 2. 2018

Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje

Uradni list: 6/2005, 8/2008, 9/2014, (6/2018)

Naslov angleškega prevoda: Rules on enrolment into vocational college programmes

Opomba: Pravilnik ureja vsebino in način objave razpisa za vpis, postopke in roke za prijavo na razpis in izvedbo vpisa v javnoveljavne višješolske študijske programe na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za njihovo izvajanje.

Čistopis (datoteka): http://zakonodaja.sio.si/wp-content/uploads/sites/10/2011/08/pr_vpis_vsi_np1.pdf

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 4. 10. 2008

Ne velja od: 14. 5. 2011

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja MEHATRONIKA

Uradni list: 94/2008, (35/2011)

Naslov angleškega prevoda: Rules in the Field and Level of Education of Vocational College Lecturers and Other Professional Workers in the Higher Vocational Programme "Mechatronics"