Področja: Višje strokovno izobraževanje

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 17. 5. 2008

Ne velja od: 14. 5. 2011

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE

Uradni list: 74/2008, (35/2011)

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Field and Level of Education of Vocational College Lectures and Other Professional Workers in the Higher Vocational Programme Social Network Organizer

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 23. 9. 2008

Ne velja od: 14. 5. 2011

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja LOGISTIČNO INŽENIRSTVO

Uradni list: 90/2008, (35/2011)

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Field and Level of Education of Vocational College Lectures and Other Professional Workers in the Higher Vocatonal Programme Logistic Engineering

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 8. 3. 2008

Ne velja od: 18. 6. 2016

Pravilnik o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji

Uradni list: 23/2008, 109/2011, (39/2016-ZPPPK)

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Recognition Procedure for professional Qualifications of Citizens of EU Member States, the European Economic Area and Swiss Confederation Relating to Access to Regulated Professions and Services in the Republic of Slovenia