Področja: Višje strokovno izobraževanje

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 10. 12. 1994

Ne velja od: 12. 3. 2022

Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči

Uradni list: 75/1994, 53/1996, 94/2000, 5/2008, (106/2010), (35/2022)

Naslov angleškega prevoda: Rules on Awarding Grants [for Financial Assistance for Teachers - Part-time Students]

Opomba: Z dnem uveljavitve (28. 12. 2010) Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Urad. list RS 106/2010) so prenehale veljati določbe druge lineje 2. člena in določbe od 23. do 31. člena tega pravilnika.

Čistopis (datoteka): http://zakonodaja.sio.si/wp-content/uploads/sites/10/2011/08/pr_dodeljevanje_studijskih_pomoci_npb1.pdf

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 23. 9. 2008

Ne velja od: 14. 5. 2011

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA

Uradni list: 90/2008, (35/2011)

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Field and the Level of Education of Vocational College Lectures and Other Professional Workers in the Higher Vocational Programme Environment Protection and Municipal Policy