Področja: Višje strokovno izobraževanje

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 4. 10. 2008

Ne velja od: 14. 5. 2011

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja MEDIJSKA PRODUKCIJA

Uradni list: 94/2008, (35/2011)

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Field and Level of Education of Vocational College Lectures and Other Professional Workers in the Higher Vocational Programme Media Production

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 1. 11. 2009

Ne velja od: 27. 2. 2010

Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport

Uradni list: 84/2009, (14/2010)

Naslov angleškega prevoda: Rules on Establishing the Amount of Funds Allocated for Productivity Bonus on Public Instruments under the Authority of the Ministry of Education and Sport for Successful Selling of Goods and Services on the Securities Markets

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 17. 5. 2008

Ne velja od: 14. 5. 2011

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE

Uradni list: 74/2008, (35/2011)

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Field and Level of Education of Vocational College Lectures and Other Professional Workers in the Higher Vocational Programme Social Network Organizer