Področja: Višje strokovno izobraževanje

Pravilnik o katalogih znanja

Uradni list: 17/2022

Naslov angleškega prevoda: Rules on knowledge catalogues

Opomba: Pravilnik določa kataloge znanja, v skladu s katerimi opravljajo osebe z mednarodno zaščito, ki svojega formalnega izobraževanja ne morejo dokazati z dokumenti, preizkus znanja, na podlagi katerega se lahko vključijo v višješolsko in visokošolsko izobraževanje.