Področja: Višje strokovno izobraževanje

Zakon o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (ZUVIZK)

Uradni list: 20/2019

Naslov angleškega prevoda: Act Regulating Certain Issues regarding the Withrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from European Union without the Withrawal Agreemen

Opomba: Področja štipendiranja, izobraževanja, usposabljanja, opravljanja raziskovalne in razvojne dejavnosti ter postopkov priznavanja poklicnih kvalifikacij urejajo 15., 16. in 17. člen zakona.