Področja: Visoko šolstvo

Pravilnik o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja

Uradni list: 35/2022

Naslov angleškega prevoda: Rules on teacher education student grants

Opomba: Pravilnik ureja postopek, pogoje in merila za dodeljevanje štipendij študentom študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki je z zakonom in drugimi predpisi določena kot ustrezna za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja.