Področja: Visoko šolstvo

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 10. 12. 1994

Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči

Uradni list: 75/1994, 53/1996, 94/2000, 5/2008, (106/2010)

Naslov angleškega prevoda: Rules on Awarding Grants [for Financial Assistance for Teachers - Part-time Students]

Opomba: Z dnem uveljavitve (28. 12. 2010) Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Urad. list RS 106/2010) so prenehale veljati določbe druge lineje 2. člena in določbe od 23. do 31. člena tega pravilnika.

Čistopis (datoteka): http://zakonodaja.sio.si/wp-content/uploads/sites/10/2011/08/pr_dodeljevanje_studijskih_pomoci_npb1.pdf

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 15. 8. 2005

Ne velja od: 1. 12. 2017

Uporablja se do: 30. 12. 2017

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Uradni list: 73/2005, 103/2005, 12/2006, 36/2006, 46/2006, 77/2006, 128/2006, 37/2007, 95/2007, 112/2007, 104/2008, 123/2008, 21/2009, 61/2009, 91/2009, 3/2010, 27/2010, 45/2010, 62/2010, 88/2010, 10/2011, 45/2011, 53/2011, 86/2011, 26/2012, 41/2012, 90/2012, 24/2013, 75/2013, 79/2013, 108/2013, 15/2014, 43/2014, 6/2015, 57/2015, 90/2015-ZUPPJS16, 98/2015, 15/2016, 84/2016, 88/2016-ZUPPJS17, 15/2017, (68/2017)

Naslov angleškega prevoda: Decree on Salaries of Directors within Public Sector

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 20. 11. 2004

Ne velja od: 1. 12. 2010

Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS

Uradni list: 124/2004, (95/2010)

Naslov angleškega prevoda: Criteria for Credit Assignment to Study Programmes According to ECTS

Opomba:

Predpis z enakim naslovom je Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu določil na svoji enajsti seji dne 18. novembra 2010, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 95/2010. Ta merila pa niso bila preklicana.Pravilnik o zahtevanih temeljnih pravnih znanjih magistrov prava za sprejem v sodniško pripravništvo

Uradni list: 93/2008

Naslov angleškega prevoda: Rules on required basic legal proficiencies of Masters of Laws for admission into judicial traineeship

Opomba: Ta pravilnik podrobneje določa obseg temeljnih pravnih znanj, ki jih mora na visokošolskem zavodu na študijskem programu za pridobitev strokovnega naslova magister prava pridobiti kandidat za sprejem v sodniško pripravništvo ali za opravljanje pravniškega državnega izpita.