Področja: Visoko šolstvo

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 26. 2. 2007

Prva dopolnitev Seznama strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (II)

Uradni list: 17/2007, (18/2007 popr.), 28/2015

Naslov angleškega prevoda: First completion of the List of academic titles and their abbreviations

Opomba: S tem seznamom se dopolnjuje Seznam znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (Uradni list RS, št. 81/2006). Naslov seznama se spremeni tako, da se glasi: »Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav«. Objavljeni so naslovi za programe prve, druge in tretje stopnje, sprejete od 11. 6. 2004 do 8. 12. 2006 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo). Spreminja ga Prva sprememba seznama strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav, objavljena v Uradnem listu RS, št. 28/2015.

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 25. 6. 2008

Pravilnik o priznavanju poklicne kvalifikacije odgovorni projektant za področje arhitekture državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije

Uradni list: 63/2008, 83/2013, 1/2016, 61/2017-ZAID, 1/2020

Naslov angleškega prevoda: Rules on recognition of professional qualifications for responsible designer in architecture for citizens of member states of European union, European economic area and Sviss konfederation