Področja: Visoko šolstvo

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 30. 7. 2003

Statut Univerze na Primorskem

Uradni list: 73/2003, 100/2003, 50/2005, 53/2006, 83/2006, 21/2007, 106/2008, 124/2008-UPB1, 21/2011, 96/2011, 57/2012, 29/2014, 32/2015, 51/2015-UPB2, 88/2015, 63/2016, 2/2017, 31/2017, 77/2018, 75/2019, 28/2021, 115/2021, 186/2021, 122/2022, 100/2023

Naslov angleškega prevoda: Statutes of the University of Primorska

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 24. 12. 2010

Ne velja od: 5. 8. 2016

Uporablja se do: 30. 9. 2015

Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za šolstvo in znanost Črne gore o sodelovanju na področju izobraževanja

Uradni list: 104/2010 (MP 21/2010), (53/2016 (MP 12/2016))

Naslov angleškega prevoda: Decree ratifying the Protocol between the Ministry of Higher Education, Science and Technology of the Republic of Slovenia, the Ministry of Education and Sports of the Republic of Slovenia and the Ministry of Education and Science of Montenegro on Cooperation in the Field of Education

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 5. 4. 2006

Ne velja od: 21. 1. 2022

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova kreditov najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (ZPUPSPP)

Uradni list: 29/2006, 3/2022-ZDeb

Naslov angleškega prevoda: Guarantee of the Republic of Slovenia for the obligations of the Univerza na Primorskem from loans obtained for co-financing extension and modernization of its premises Act