Področja: Visoko šolstvo

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 8. 2. 2011

Navodilo o vodenju postopkov priprave, posredovanja v sprejem in objave javno veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov

Uradni list: 5/2011, 10/2019

Naslov angleškega prevoda: Instructions on Conducting the Procedures for Preparation, Transmission for Adoption and Publication of Public Educational Programmes

Opomba: To navodilo ureja: postopke v zvezi s posredovanjem predlogov javno veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov iz 9. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v obravnavo na Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje ter Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih, postopke obravnave in sprejemanja programov pred in v zvezi z objavo programov ter roke, v katerih je potrebno te postopke izpeljati.