Področja: Visoko šolstvo

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 5. 6. 2008

Pravilnik o štipendiranju v Slovenski vojski

Uradni list: 50/2008, 89/2009, 53/2017, 30/2019, 93/2020

Naslov angleškega prevoda: Rules on awarding of scholarships in the Slovenian Armed Forces

Opomba: Pravilnik določa pogoje, merila in postopek za podeljevanje štipendij Ministrstva za obrambo dijakom in študentom za poklicno delo v Slovenski vojski oziroma za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, višino štipendij in dodatkov ter pravice in obveznosti ministrstva ter štipendistov.