Področja: Vzgoja in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018

Uradni list: 64/2018

Naslov angleškega prevoda: Order of implementation of the Traditional Slovenian breakfast in 2018

Opomba: Odredba za izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018 v vrtcih, osnovnih šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami podrobneje določa:
  • dan izvedbe zajtrka,
  • sestavo živil za zajtrk,
  • višino sredstev za povračilo stroškov za živila za izvedbo zajtrka,
  • upravičence, pogoje in način uveljavljanja povračila stroškov.