Področja: Vzgoja in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2019

Uradni list: 52/2019

Naslov angleškega prevoda: Order on the implementation of the Traditional Slovenian Breakfast 2019 project

Opomba:

Odredba za izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2019 v vrtcih, osnovnih šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami podrobneje določa:
– dan izvedbe zajtrka,
– sestavo in poreklo živil za zajtrk,
– višino sredstev za povračilo stroškov za živila za izvedbo zajtrka,
– upravičence, pogoje in način uveljavljanja povračila stroškov.