Področja: Vzgoja in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami