Področja: Vzgoja in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 7. 11. 2021

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Uradni list: 174/2021, 177/2021, 185/2021

Opomba: Določba 8. člena se začne uporabljati 17. novembra 2021, do takrat pa se za samotestiranje udeležencev vzgoje in izobraževanja uporablja Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21, 170/21 in 171/21.

Pravilnik o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodih

Uradni list: 6/2021

Naslov angleškega prevoda: Rules on the process and criteria for the award of titles to education staff in the adapted programme for preschool education children and the special education programme for SEN children and youth in social welfare institutions

Opomba: Pravilnik ureja postopek in pogoje za pridobitev naziva strokovnih delavcev, ki izvajajo prilagojeni program za predšolske otroke ali posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodih iz šestega odstavka 34. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI)

Uradni list: 200/2020

Naslov angleškega prevoda: Act on the Intervention for Children and Youth with Emotional and Behavioural disorders in Education

Opomba: Zakon ureja celovito obravnavo otrok in mladostnikov oziroma mladostnic s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki so vključeni v vrtce in šole, ter otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki so nameščeni v strokovnih centrih za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami.

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 10. 12. 2020

Ne velja od: 8. 10. 2021

Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov

Uradni list: 182/2020, (162/2021)

Naslov angleškega prevoda: Decision on the emergency measures in personnel administration required for smooth operations of educational institution

Opomba:
S tem sklepom se zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov in izvajanja izobraževanja na daljavo v šolskem letu 2020/2021 določajo naslednji nujni kadrovski ukrepi:
  • normativi za delovno mesto tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V, vzdrževalec računalniške opreme VII/1, računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti in zmanjšanje ur učne obveznosti učitelju, ki ima znanja s področja informacijsko komunikacijske oziroma digitalne tehnologije ter kompetence za strokovno podporo učiteljem pri uporabi te tehnologije,
  • sodelovanje učiteljev, zaposlenih v javnem zavodu Center šolskih in obšolskih dejavnosti, pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih in šolah ter
  • začasno oziroma občasno delo študentov.